SportsTV Ofisi

Maslak / İstanbul, 2022

140 m2 ofis alanının İç Mimari tasarımı, projelendirmesi ve uygulamasının yapılması.