Bay View Hills

Montenegro, 2020

6 tip daire tasarımının ve ortak alanların İç Mimari tasarımı ve projelendirmesi.